نقشه جدید مشهد

جی پی اس ندارد

همراه با راهنمای رسیدن در نقشه به حرم مطهر

همراه با نقشه جزئیات حرم مطهر امام رضا (تصویر گوگل ارتسی )

نمایش جهت قبله

جهت حرکت به تهران - نیشابور - سمنان

جهت حرکت به گرگان - قوچان

کد:
http://www.linkgah.com/Download/Mashhad%202.jar